Pakita clamores online dating


19-Nov-2017 11:26

Y el alter ego de Sara Fernández, una avilesina licenciada en Historia del Arte.

Pakita, como Sara, ama su norte; un norte que sabe a Mar Cantábrico, a sol y a lluvia, a mar y montaña, a sidra y a sal.

Subukan mong patawanin siya at magpunta ka kapag kailangan niya ang iyong tulong.

Ipaalam mo sa kaniya na palagi kang naririyan para sa kaniya.

Ang salita ay salita lamang, ngunit ang gawa ang magpapatotoo ng iyong tunay na nararamadaman.

Kailangan mong ipadama ang iyong nararamdaman sa taong iyon upang mas maging malapit kayo sa isat-isa.

Ang pagbibigay ng regalo ay nagpapakita ng pagpapahalaga mo sa kaniya. Mas magiging espesyal ito kaysa sa mamahaling mga regalo.Tignan mo kung ano ang makabubuti sa kaniya at irespeto mo siya.