Atmaksas stunda online dating


04-Jun-2017 10:06

Es zinaju kontinentus uz zemes no kartes, kuru vecaki pakara pie sienas mana istaba.

Jasaka, brna skats uz karti atiras no pieaugua skata vi nelasa, un uztver visu asociatvi. Joprojam es, redzot o sauszemes gabalu, zemapzia atzmju ta ldzbu ar suni. Par cik skola es negaju, man bija visai tumsongs priekstats par to, ko tur maca. Es iepazinos ar zirgu drestaju, un nobildjos ar viu.

Domajams, ka via saprata manas erudcijas izcelsmi, bet miergi atbildja, ka macsimies par to vlak. Slinki paskrja dau metru attaluma no manis, un nogrieza pa taciu parka. Radas iespaids, ka aura debesu strle ir caurums visuma kupola.

Klasesbiedri nedroi apvaicajas man par nominatvu, uz ko es lepni atrcu, ka viiem TO vl par agru zinat. Ar katru man veidojas savas attiecbas, glui ka ar cilvkiem. Skalbes pasakas Pasaka par vrdiu, lielformata gramatas, izdevumu mxstos vakos.

Es augu ka jaunakajam brnam pienakas mani lutinaja. Vienmr atbilde bija vienada, un es saku domat par o jautajumu. Es biju izlutinats, manam gaitam sekoja vecaku gadgas acis, un adi incidenti bija retums. Jadoma, ka noteicoo lomu nosplja tiei rtbas, kuras bauda pieauguie. Kad tas jau tur nogulja gadu, vai pat vairak, es devos turp mitreu mekljumos. Dienu pavadja paslptuv, ka viam pienakas, nakt gaja medbas. Mamma, kas ciest nevar krupjus, neieskatjas dzvnieka mtn.

Brali izmeta no klpja ka lieku elementu, un es iemu via vietu. Mana pasaules aina sastavja no skopiem faktiem, kas parsvara bija aizgti no 5 gadus vecaka braa runam. Miza, kas mtajas apkart, un, kas bija doba koka stumbra galvena sastavdaa, kalpoja par majam visadam dvainam btnm. Ar celmu vai dli, kas ilgi guljis zal, pacelsi, un ielkosies viu dzves noriss. Es biju oti daudz lasjis par o radjumu turanu nebrv, un teortiski varju konsultt audis ka jebkur specialists ai joma.

Man reiz patika gramata Plsgo zvru dzve, ko lasju vairakas reizes pc kartas. Nepatkamas atmias saistas ar vasaras obligata minimuma lasanu. Es avu rokai pieskarties cemalas zalm, un tas man pieras klat.

Nosaukumu es sajaucu un apgalvoju ttim, ka ta saucas Plsou zvru dzve, kas tika momentani apaubts. Bija milzums citu gramatu, kuras es liku last sava prieka bralim, kad vl nepratu to dart pats. Skolotaja deva saraxtu, ar kuru mums vajadzja doties uz brnu bibliotku. Kad piespiedu roku aprbam, viu, protams, nemanot, nelietis iekoda.

emot roka gramatu, ko nevarju ciest brnba, es jtu nepatikas paliekas. Piemram, ja gramata nav ilustraciju, un man to kads rekomend, es ar tagad varu pateikt, ka tadas nelasu.

Piemram, Toma Sojera piedzvojumus neizlasju vl obaltdien.